Strona główna Kontakt Przydatne linkiObrączkowanie ptaków

Obrączkowanie ptaków jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych technik stosowanych w badaniu życia ptaków. Polega na znakowaniu ptaków metalowymi obrączkami zakładanymi na nogę. Łabędzie i gęsi znakowane są również kolorowymi obrożami zakładanymi na szyję, do odczytania z większej odległości.

Różne rodzaje obrączek

fot. Wojciech Kania

Każda obrączka posiada wytłoczony, skrócony adres centrali obrączkowania oraz niepowtarzalny kod literowo-cyfrowy, który niczym dowód osobisty charakteryzuje ptaka i pozwala go zidentyfikować przy powtórnym schwytaniu lub obserwacji, nawet po wielu latach. Porównanie danych (np. daty, miejsca) zaobrączkowania z danymi ponownego stwierdzenia dostarcza informacji o przemieszczeniach ptaków, długości życia i innych aspektach ich biologii.

Zbadanie jakiegoś zagadnienia wymaga przynajmniej kilkadziesięciu, a częściej setek ponownych stwierdzeń, dotyczących jednego gatunku. Uzyskanie jednego stwierdzenia to zwykle oznakowanie kilkudziesięciu lub kilkuset osobników. Dlatego tak ważne jest, aby o schwytaniu, znalezieniu, obserwacji ptaka z obrączką poinformować krajowa centralę obrączkowania.

Prosimy - zapamiętaj!
Gdy znajdziesz ptaka z obrączką skontaktuj się ze Stacją Ornitologiczną podając następujące dane:
 -  tekst i numer wytłoczony na obrączce,
 -  jeśli ptak jest martwy, dołącz obrączkę,
 -  datę znalezienia, schwytania lub obserwacji,
 -  miejsce znalezienia, schwytania lub obserwacji,
 -  stan ptaka w chwili znalezienia (np. zdrowy, ranny, martwy świeży, martwy w rozkładzie),
 -  przyczynę śmierci lub zranienia ptaka, jeśli można ją określić,
 -  los ptaka po schwytaniu (np. wypuszczony, przetrzymany do następnego dnia),
 -  gatunek ptaka, jeśli można określić.
 -  imię, nazwisko i adres kontaktowy znalazcy; potwierdzamy otrzymaną wiadomość powrotną i zawiadamiamy o okolicznościach zaobrączkowania stwierdzonego ptaka.

Wiadomość można przesłać wypełniając formularz na stronie POLRING'u lub pocztą zwykłą.

Krajowa centrala obrączkowania ptaków

Łabędzie nieme z obrożą szyjną

fot. Wiesław Chromik

Stacja Ornitologiczna pełni funkcję krajowej centrali obrączkowania ptaków na mocy zezwolenia Ministra Środowiska. Jest bankiem danych, gromadzącym i wymieniającym informacje pomiędzy osobami obrączkującymi ptaki na terenie całego kraju a mniej lub bardziej przypadkowymi znalazcami obrączkowanych ptaków. Tutaj też, z innych central, docierają informacje o naszych ptakach schwytanych poza granicami kraju. Baza danych zawiera obecnie informacje o ponad 3 mln ptaków znakowanych w Polsce od 1931 roku oraz o ponad 100 tys. ponownych stwierdzeniach ptaków. Corocznie obrączkowanych jest około 80 tys. nowych ptaków; przybywa też 8 tys. informacji o ponownych stwierdzeniach. Większość danych jest obecnie skomputeryzowana.

Zestawienia liczby zaobrączkowanych i ponownie stwierdzonych ptaków z obrączkami polskimi począwszy od roku 1990.

Chwytaniem i obrączkowaniem ptaków zajmują się współpracownicy Stacji indywidualnie lub zespołowo działający na terenie całego kraju. Stacja szkoli i wydaje licencje osobom ubiegającym się o prawo obrączkowania ptaków w Polsce oraz zaopatruje je w obrączki. W tym celu organizowane są kursy obrączkarskie.