Strona główna Kontakt Przydatne linki
UWAGA! W związku z obowiązującym stanem epidemicznym nasza placówka działa w ograniczonym zakresie. Kontakt z pracownikami jest możliwy drogą elektroniczną, adresy email podano poniżej. W adresach poczty elektronicznej symbol "@" zastąpiono "(at)". Kontakt telefoniczny może być ograniczony.


Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk 40
tel.  +48 (58) 308-07-59
email: stornit (at) miiz.waw.pl
numer konta w banku BGK: 07 1130 1017 0020 1465 5520 0016

Zgłaszanie ptaków z obrączkami: ring (at) miiz.waw.pl


Pracownicy Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN


Pracownicy naukowi
  dr hab. Andre Moura, profesor MiIZ [email: avmoura (at) miiz.waw.pl ]
  dr hab. Małgorzata Pilot, profesor MiIZ [email: mpilot (at) miiz.waw.pl, tel. wew. 26 ]
  dr Karolina Doan, adiunkt [email: kdoan (at) miiz.waw.pl, tel. wew. 35 ]
  dr Alejandro Flores, adiunkt [email: aflores (at) miiz.waw.pl ]
  dr Gerard Kanarek, adiunkt [email: kanarek (at) miiz.waw.pl, tel. wew. 38 ]
  dr Dominik Marchowski, adiunkt [email: dominikm (at) miiz.waw.pl ]
  dr Milomir Stefanović, adiunkt [email: mstefanovic (at) miiz.waw.pl ]

Centrala Obrączkowania Ptaków:
  mgr Tomasz Mokwa, starszy biolog [email: tomok (at) miiz.waw.pl, tel. wew. 37 ] - kierownik
  dr Izabela Fischer, specjalista [email: ring (at) miiz.waw.pl, tel. wew. 37 ] - wiadomości powrotne
  mgr Magdalena Nowakowska, starszy biolog [email: wykazy (at) miiz.waw.pl, tel. wew. 37 ] - obrączki i wykazy
  mgr Anna Zawadzka, technik [email: azawadzka (at) miiz.waw.pl]
  inż. Laura Trzyńska, technik [email: ltrzynska (at) miiz.waw.pl, tel. wew. 22 ]
  lic. Aleksandra Stawska, technik [email: astawska (at) miiz.waw.pl, tel. wew. 22 ]

Doktoranci
  mgr Roya Adavoudi [email: roya.adavoudi (at) bioplanet.edu.pl]
  mgr Morgane Dromby [email: mdromby (at) miiz.waw.pl]
  mgr Francelly Martinez-Sosa [email: francelly.martinez (at) bioplanet.edu.pl]

Pracownicy techniczni
  mgr Arkadiusz Sikora, starszy biolog [email: sikor (at) miiz.waw.pl, tel. wew. 23 ]
  Piotr Zieliński, technik [email: piotrz (at) miiz.waw.pl, tel. wew. 20 ]

Pracownicy administracji i obsługi:
  mgr Zenon Rohde, starszy specjalista [email: rozen (at) miiz.waw.pl, tel. wew. 34 ] - kierownik
  mgr Alicja Bielska, starszy specjalista [email: stornit (at) miiz.waw.pl, tel. wew. 32 ] - sekretariat, edukacja ekologiczna
  Grzegorz Ławicki, konserwator [tel. wew. 25 ]
  Teresa Żyłko, starsza woźna [tel. wew. 25 ]

Pracownicy emerytowani:
  prof. dr hab. Maciej Gromadzki
  dr Jadwiga Gromadzka
  dr Maria Wieloch [mwieloch (at) miiz.waw.pl, tel. wew. 36 ]
  dr Wojciech Kania


Kontakt z inspektorem ochrony danych osobywych: daneosobowe (at) miiz.waw.pl

W adresach poczty elektronicznej symbol "@" zastąpiono "(at)"