Start Contact Useful linksOlder publications


Monographs and book chapters

      Bartel R., Goc M., Gromadzki M., Wieloch M. 1995. Ochrona fauny (zwierzęta kręgowe). W: Przewoźniak M. (red.). Ochrona przyrody w regionie gdańskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 63-100.
      Błaszczyk K., Sikora A. 2004. Puszcza Darżlubska. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 142-145.
      Błaszczyk K., Sikora A. 2004. Lasy Lęborskie. W: Sidło P. , Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 134-136.
      Buliński M., Gromadzki M., Lange W., Przewoźniak M. 1996. Cele ochrony przyrody w rezerwacie i zasady jej realizacji. W: Przewoźniak M. (red.). Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego.Tom 1. Nadmorskie rezerwaty przyrody (część 1). Monografia rezerwatu przyrody "Ptasi Raj". Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk, s. 234-240.
      Callaghan D.A., Wieloch M. 2001. Ferruginous Duck (Aythya nyroca). W: Schaffer N., Gallo-Orsi U. (red.). European Union action plans for eight priority bird species. Birdlife International, s. 1-44.
      Cenian Z., Sikora A. 2004. Warmińskie Bociany. W: Sidło P.O. , Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 190-194.
      Cenian Z., Sikora A. 2004. Dolina Pasłęki. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 184-189.
      Chernichko I.I., Gromadzki M., Dyadicheva E.A., Grinchenko A.B. 1997. Letnie-osiennyi sostav ptits vostochnogo poberezh'ya Baidaratskoi Guby. W: Ryabitsev V.K. (red.). Materialy k raspostraneiyo ptits na Urale, v Priurale i Zapadnoi Sibiri. Sbornik statei. Ekaterinburg, s. 149-155.
      Chylarecki P. 2000. Loxia curvirostra (L., 1758) - krzyżodziób świerkowy. W: Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. (red.). Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 549-548.
      Chylarecki P. 2000. Plectrophenax nivalis (L., 1758) - śnieguła. W: Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. (red.). Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 559-561.
      Chylarecki P. 2000. Carduelis flammea (L., 1758) - czeczotka. W: Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S. , Winiecki A. (red.). Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 546-548.
      Chylarecki P. 2000. Eremophila alpestris (L., 1758) - górniczek. W: Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. (red.). Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 351-353.
      Chylarecki P. 2000. Carduelis flavirostris (L., 1758) - rzepołuch. W: Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. (red.). Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistycza. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 544-546.
      Chylarecki P. 2001. Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula Linne, 1858. W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa, s. 191-194.
      Chylarecki P. 2001. Siewka złota Pluvialis apricaria (Linne, 1758). W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa, s. 196-198.
      Chylarecki P., Bukaciński D., Dombrowski A., Nowicki W. 1995. Awifauna. W: Gacka-Grzesikiewicz E. (red.). Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan - Funkcjonowanie - Zagrożenia. IUCN, Warszawa, s. 77-124.
      Chylarecki P., Kuczyński L. 2001. Dynamika warunków hydrologicznych. W: Ehrnsberger R., Dabert J., Błaszak C. (red.). Przyroda rezerwatu Słońsk. Acarus, Poznań, s. 35-38.
      Chylarecki P., Kuczyński L. 2001. Zależność liczebności populacji ptaków wodnych i błotnych w rezerwacie Słońsk od warunków wodnych. W: Ehrnsberger R., Dabert J., Błaszak C. (red.). Przyroda rezerwatu Słońsk. Acarus, Poznań, s. 105-108.
      Chylarecki P., Nowicki W. 1993. Przewidywany wpływ planowanej Drogi Wodnej Wschód-Zachód na awifaunę. W: Tomiałojć L. (red.). Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 121-134.
      Chylarecki P., Ojanen M. 1997. Ringed Plover Charadrius hiaticula. W: Hagemeijer W.J.M., Blair M.J. (red.). The EBCC Atlas of Europeaan Breeding Birds. Their distribution and abundance. T & D POYSER, London, s. 258-259.
      Chylarecki P., Priednieks J. 1997. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides viridanus. W: Hagemeijer W.J.M., Blair M.J. (red.). The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. T & D POYSER, London, s. 602-603.
      Chylarecki P., Winiecki A. 2001. Batalion Philomachus pugnax (Linne, 1758). W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa, s. 201-205.
      Gacka-Grzesikiewicz E., Bernat J., Jacewicz A., Matuszkiewicz J.M. , Chylarecki P., Backiel T. 1995. Podsumowanie i wnioski. W: Gacka-Grzesikiewicz E. (red.). Korytarz ekologiczny doliny Wisły: stan, funkcjonowanie, zagrożenia. IUCN-Poland, Warszawa, 153-166.
      Gerstmannowa E., Gromadzki M. 2005. Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody okolic jezior Oświn. W: Gromadzki M., Wiśniewski R. J. (red.). Jezioro Oświn i okolice. Monografia przyrodniczo-kulturowa. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 285-300.
      Głowaciński Z., Wieloch M. 2001. Rybitwa czubata Sterna sandvicensis Latham, 1787. W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa, s. 216-218.
      Goc M., Mokwa T., Sikora A., Iliszko L. 2004. Zalew Wiślany. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 171-175.
      Gromadzka J. 1978. Charadrii. Przewodnik do oznaczania gatunków, wieku i płci.
      Gromadzka J. 1985. The Curlew Sandpiper Calidris ferruginea (Pontopp.). W: Viksne J., Mihelson H. (red.). Migration of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Moskwa, s. 185-193.
      Gromadzka J. 1985. The Knot Calidris canutus (L.). W: Viksne J., Mihelson H. (red.). Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Moskwa, s. 221-229.
      Gromadzka J. 1985. The Dunlin Calidris alpina (L.). W: Viksne J. , Mihelson H. (red.). Migration of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Moskwa, s. 193-220.
      Gromadzka J. 1998. Numbers of juvenile Dunlins Calidris alpina ringed at the Vistula Mouth (southern Baltic, Poland) in relation to arctic breeding conditions. W: Hotker H., Lebedeva E., Tomkovich P.S., Gromadzka J., Davidson N.C., Evans J., Stroud D.A., West R.B. (red.). Migration and International conservation of Waders. Research and Conservation on North Asian, African and European Flyway. s. 85-87.
      Gromadzka J. 2001. Biegus zmienny Calidris alpina (Linne, 1758). W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa, s. 198-201.
      Gromadzka J. 2003. Further observations on the wing plumage of Dunlins. W: Stroud D.A., Davidson N.C. (red.). Catching and handling birds, and data: practical papers published in the Wader Study Group Bulletin. s. 69-70.
      Gromadzka J., Clark N. 1997. Dunlin Calidris alpina. W: Hagemeijer W.J.M., Blair M.J. (red.). The EBCC Atlas of European breeding Birds. Their distribution and abundance. T & D POYSER, London , s. 280-281.
      Gromadzka J., Gromadzki M. 2003. Dlaczego w systemie NATURA 2000 ptaki potraktowano osobno? W: Makomaska-Juchniewicz M., Tworek S. (red.). Ekologiczna sieć NATURA 2000 - problem czy szansa? Instytut Ochony Przyrody PAN, Kraków, s. 23-29.
      Gromadzka J., Gromadzki M. 2003. Kryteria waloryzacji Obszarów Specjalnej Ochrony. W: Makomaska-Juchniewicz M., Tworek S. (red.). Ekologiczna sieć NATURA 2000 - problem czy szansa? Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 31-39.
      Gromadzka J., Kania W. 1985. The Little Stint Calidris minuta (Leisl.). W: Viksne J., Mihelson H. (red.). Migration of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Moskwa, s. 171-181.
      Gromadzka J., Kania W. 1985. The Temminck Stint Calidris temmincki (Leisl.). W: Viksne J., Mihelson H. (red.). Migration of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Moskwa, s. 181-184.
      Gromadzka J., Kania W. 1985. Kulik-vorobiej. - Calidris minuta (Leisl). W: Iliczev V.D. (red.). Migracii ptic vostocznoj Evropy i severnoj Azii. Zuravleobraznyje-rzankoabraznyje. Nauka, Moskva, s. 171-181.
      Gromadzka J., Kania W. 1985. Belochvostyj pesocznik - Calidris temminckii (Leisl). W: Iliczev V.D. (red.). Migracii ptic vostocznoj Evropy i severnoj Azii. Nauka, Moskva, s. 181-184.
      Gromadzka J., Król E. 1992. Calidris alpina (Linne, 1758) biegus zmienny. W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. PWRiL, Warszawa, s. 171-173.
      Gromadzka J., Przystupa B. 2003. Problems with the ageing of Dunlins in autumn. W: Stroud D.A., Davidson N.C. (red.). Catching and handling birds, and data: practical papers published in the Wader Study Group Bulletin. s. 71-72.
      Gromadzka J., Ryabitsev V.K. 1999. Siberian Dunlins Calidris alpina migrate to Europe: first evidence from ringing. W: Hotker H., Lebedeva E., Tomkovich P.S., Gromadzka J., Davidson N.C., Evans J., Stroud D.A. , West R.B. (red.). Migration and International Conservation of Waders. Research and Conservation on north Asian, African and European Flyways. s. 88-90.
      Gromadzki M. 1976. Wstępna ocena roli szpaka na Żuławach Wiślanych. Sezon lęgowy 1972. W: Strawiński S. (red.). Ekologia Ptaków Wybrzeża. Gdańsk, s. 17-21.
      Gromadzki M. 1996. Fauna. W: Przewoźniak M. (red.). Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Tom 1. Nadmorskie rezerwaty przyrody (część 1). Monografia rezerwatu przyrody "Ptasi Raj". Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk, s. 221-233.
      Gromadzki M. 2000. Case study 5-1 Conservation of the Bialowieza Primeval Forest in Poland. W: Nagy Sz. (red.). European IBA Best Practice Guide. BirdLife International, s. 71-72.
      Gromadzki M. 2001. Ostoje przyrody w Systemie NATURA 2000. W: Czochański J.T. (red.). Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, s. 148-156.
      Gromadzki M. 2002. Obszary o unikalnych walorach faunistycznych. W: Kostarczyk A., Przewoźniak M. (red.). Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Tom 8. Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego w wojwództwie pomorskim. Marpress, Gdańsk, s. 36-42.
      Gromadzki M. 2005. Wstęp. W: Gromadzki M., Wiśniewski R. J. (red.). Jezioro Oświn i okolice. Monografia przyrodniczo-kulturowa. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 5-10.
      Gromadzki M., Bartel R., Radtke G., Sikora A. 2001. Fauna i jej ochrona. W: Przewoźniak M. (red.). Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Tom 4. Wdzydzki Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony (przyroda-kultura-krajobraz). Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk, s. 145-167.
      Gromadzki M., Bartel R. 2003. Fauna i problemy jej ochrony. W: Przewoźniak M. (red.). Przyroda Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Gdańsk, s. 105-129.
      Gromadzki M., Bartel R., Sikora A. 2000. Fauna i jej ochrona. W: Przewoźniak M. (red.). Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Tom 2. Kaszubski Park Krajobrazowy. Walory - Zagrożenia - Ochrona. Marpress, s. 124-142.
      Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk.
      Gromadzki M., Chylarecki P. 1995. Waloryzacja ornitologiczna obszaru Polski na podstawie awifauny lęgowej i pozalęgowej wykonana na potrzeby programu ECONET-PL. W: Liro A. (red.). Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET - POLSKA. IUCN, Warszawa, s. 118-135.
      Gromadzki M., Głowaciński Z. , Dyrcz A., Wieloch M. 1994. Ostoje Ptaków w Polsce. OTOP, Gdańsk.
      Gromadzki M., Lenartowicz Z., Mokwa T., Gerstmannowa E. 1996. Szczególne walory rezerwatu. W: Przewoźniak M. (red.). Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Tom 1. Nadmorskie rezerwaty przyrody (część 1). Monografia rezerwatu przyrody "Beka". Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk, s. 138-146.
      Gromadzki M., Mokwa K. 2005. Wędrówka i zimowanie gawrona Corvus frugilegus w Polsce. W: Jerzak L., Kavanagh B. P., Tryjanowski P. (red.). Ptaki Krukowate Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 319-331.
      Gromadzki M., Mokwa T. 1996. Ornitofauna. W: Przewoźniak M. (red.). Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu gdańskiego. Tom 1. Nadmorskie rezerwaty przyrody (część 1). Monografia rezerwatu przyrody "Beka". Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk, s. 129-137.
      Gromadzki M., Nitecki C. 1976. Awifauna lęgowa Żuław Wiślanych. W: Augustowski B. (red.). Żuławy Wiślane. PWN, Warszawa, s. 397-417.
      Gromadzki M., Szostakowska A., Szymkiewicz M. 1995. The status of the Common Crane in northern Poland. W: Prange H. (red.). Crane Research and Protection in Europe. II. The Conservation of the Common Crane in Europe: towards a long-term strategy. Halle-Wittenberg, s. 95-99.
      Gromadzki M., Sidło P. 2000. Ostoje ptaków na polskim wybrzeżu Bałtyku. OTOP, Gdańsk.
      Gromadzki M., Sikora A. 2001. Fauna i jej ochrona. W: Przewoźniak M. (red.). Materiały do Monografii Regionu Gdaskiego. Tom 6. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Przyroda - kultura - krajobraz. Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk, s. 127-152.
      Gromadzki M., Wieloch M. 2000. Poland. W: Heath M.F., Evans M.I., Hoccom D.G., Payne A.J., Peet N.B. (red.). Important Bird Areas in Europe. Priority sites for conservation. BirdLife International, Cambridge, s. 543-579.
      Gromadzki M., Wiśniewski R. J. (red.). 2005. Jezioro Oświn i okolice. Monografia przyrodniczo-kulturowa. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
      Kania W. 2003. The primary moult of breeding Dunlins Calidris alpina in the central Taymyr in 1989. W: Stroud D.A., Davidson N.C. (red.). Catching and handling birds, and data practical papers published in the Wader Study Group Bulletin. s. 86-89.
      Lenartowicz Z., Gromadzki M., Behnke M., Mokwa T., Narwojsz A., Zalewski W. 1996. Zasady ochrony zasobów i walorów przyrodniczych rezerwatu. W: Przewoźniak M. (red.). Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Tom 1. Nadmorskie rezerwaty przyrody (część 1). Monografia rezerwatu przyrody "Beka". Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk, s. 159-173.
      Lenartowicz Z., Zalewski W., Gromadzki M., Knapik A., Mokwa T., Narwojsz A. 1996. Źródła zagrożeń i formy niekorzystnych przeobrażeń środowiska. W: Przewoźniak M. (red.). Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego. Tom 1. Nadmorskie rezerwaty przyrody (część 1). Monografia rezerwatu przyrody "Beka". Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk, s. 147-158.
      Marion L., Suter W., Gregersen J., Gromadzka J., Keller T., Rov N. 1997. Cormorant Phalacrocorax carbo. W: Hagemeijer W.J.M., Blair M.J. (red.). The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. T & D POYSER, London, s. 34-35.
      Meissner W., Sikora A. 2004. Zatoka Pucka. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 146-150.
      Mikusek R., Sikora A. 2004. Włochatka Aegolius funereus. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 237-241.
      Mokwa K., Mokwa T. 2004. Słowik szary Luscinia luscinia. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 300-303.
      Mokwa K., Mokwa T. 2004. Strumieniówka Locustella fluviatilis. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 319-321.
      Mokwa K., Mokwa T. 2004. Świerszczak Locustella naevia. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 315-318.
      Mokwa K., Mokwa T. 2004. Bernikla kanadyjska Bratna canadensis. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 121-123.
      Mokwa K., Mokwa T. 2004. Brzęczka Locustella luscinioides. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 322-324.
      Mokwa K., Mokwa T. 2004. Remiz Remiz pendulinus. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 355-357.
      Neubauer G. 2004. Mewa żółtonoga Larus fuscus. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 171-174.
      Neubauer G. 2004. Kwokacz Tringa nebularia. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 127-130.
      Newbery P., Schaffer N., Smith K., den Boer T., Chylarecki P., von Lindeiner A., Lucchesi J.-L., Nemeth E., Puglisi L. 2001. Bittern (Botaurus stellaris). W: Schaffer N., Gallo-Orsi U. (red.). European Union action plans for eight priority bird species. BirdLife International, s. 1-36.
      Pinowski J., Wieloch M. 1972. Energy flow through nestlings and biomass production of House Sparrow, Passer d. domesticus (L.) and Tree Sparrow, Passer m. montanus (L.) populations in Poland. W: Kendeigh S.C., Pinowski J. (red.). Productivity, population dynamics and systematics of Granivorous Birds. The Hague., s. 151-164.
      Rydzkowski P., Sikora A. 2004. Bory Tucholskie. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 155-159.
      Rydzkowski P., Zieliński P. 2004. Ujście Wisły. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 160-164.
      Sikora A. 2001. Łęczak (brodziec leśny) Tringa glareola (Linne, 1758). W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa, s. 212-214.
      Sikora A. 2001. Ostrygojad Haematopus ostralegus Linne, 1758. W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa, s. 187-189.
      Sikora A. 2001. Szlachar (Mergus serrator). W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa,
      Sikora A. 2004. Lasy Mirachowskie. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 151-154.
      Sikora A. 2004. Ostrygojad Haematopus ostralegus. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 11-14.
      Sikora A. 2004. Ohar Tadorna tadorna. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 124-127.
      Sikora A. 2004. Łęczak Tringa glareola. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 134-137.
      Sikora A. 2004. Szlachar Mergus serrator. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 194-198.
      Sikora A. 2004. Szablodziób Recurvirostra avocetta. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 19-21.
      Sikora A. 2004. Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 147-150.
      Sikora A., Błaszczyk K., Domaszewicz A. 2001. Włochatka Aegolius funereus (Linne, 1758). W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa, s. 241-243.
      Sikora A., Cenian Z., Półtorak W. 2004. Puszcza Borecka. W: Sidło P.O., Błaszkowska B. , Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 207-210.
      Sikora A., Cenian Z., Półtorak W. 2004. Jezioro Oświn. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 195-198.
      Sikora A., Cenian Z., Półtorak W., Ryś A. 2005. Awifauna lęgowa okolic jeziora Oświn i jej zmiany w XX wieku. W: Gromadzki M., Wiśniewski R. J. (red.). Jezioro Oświn i okolice. Monografia przyrodniczo-kulturowa. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 185-216.
      Sikora A., Mikusek R. 2004. Czeczotka Carduelis flammea. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 374-377.
      Sikora A., Mikusek R. 2005. Włochatka. W: Mikusek R. (red.). Metody Badań i ochrony sów. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków, s. 149-156.
      Sikora A., Półtorak W. 2004. Bielawskie Błota. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 137-141.
      Sikora A., Zieliński P. 2004. Lasy Skaliskie. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 203-206.
      Speek G., Clark J.A., Rohde Z., Wassenaar R., van Nordwijk A.J. 2001. The EURING exchange-code 2000. EURING, Heteren.
      Stajszczyk M., Sikora A. 2004. Siniak Columba oenas. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 215-219.
      Stajszczyk M., Sikora A. 2004. Dzięcioł zielonosiwy Picus canus. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 258-262.
      Tucker G.M., Dixon J., Diaz Esteban M., Kollar H.P., Lebedeva E., Markus F., Metais M., Nagy S., Pain D., Tiainen J., Beintema A., Blanchon J.-J., Buisson R.S.K., Chylarecki P., Hotker H., Kuresoo R., Plesnik J., Smith K.W., Thorup O., Belik V. i in. 1997. Agricultural and grassland habitats. W: Tucker G.M., Evans M.I. (red.). Habitats for Birds in Europe: A Conservation Strategy fir the Wider Environment. Birdlife International, s. 267-325.
      van Vessem J., Hecker N., Tucker G.M., Andersson A., Keller V., Musil P., Ormerod S., Salathe T., Sarigul T., Serebryakov V., Stanevicius V., Wieloch M., Yarar M. 1997. Inland Wetlands. W: Tucker G.M., Evans M.I. (red.). Habitats for Birds in Europe. A conservation Strategy for the Wider Environment. BirdLife International, Cambridge, s. 125-158.
      Wieloch M. 2001. Podgorzałka Aythya nyrca. W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa,
      Wieloch M. 2004. Podgorzałka Aythya nyroca. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 165-168.
      Wieloch M. 2004. Łabędź czarnodzioby Cygnus columbuanus. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 96-99.
      Wieloch M. 2004. Rybitwa popielata Sterna paradisaea. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 192-194.
      Wieloch M. 2004. Rybitwa czubata Sterna sandvicensis. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 182-185.
      Wieloch M. 2004. Łabędź niemy Cygnus olor. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 91-95.
      Wieloch M. 2004. Czapla purpurowa Ardea purpurea. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 77-80.
      Wieloch M. 2004. Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 100-105.
      Wieloch M. 2004. Czapla siwa Ardea cinerea. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 73-76.
      Wieloch M., Czapulak A., Włodarczyk R. 2004. Cygnus olor Mute Swan. BWP Update The Journal of Birds of the Western Palearctic, Vol. 6, Nos. 1/2. Oxford University Press, Oxford.
      Wieloch M., Mathiasson S., Saari L. 1997. Mute Swan Cygnus olor. W: Hagemeijer W.J.M., Blair J.M. (red.). The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. T & D POYSER, London, s. 64-65.
      Wieloch M., Strawiński S. 1976. Produkcja populacji wróbli Passer domesticus (L.) i Passer montanus (L.) i próba oceny roli wróbli domowych w agrocenozach konsumentów w okresie lęgowym. Anonymous. Ekologia Ptaków Wybrzeża. s. 715.
      Wieloch M., Remisiewicz M. 2001. Changes in wintering area of the Polish population of mute Swan (Cygnus olor). W: Svazas S.M.W.S.V.K.A.G.G. (red.). Changes of wintering sites of waterfowl in central and eastern Europe. OMPO, Vilnius, s. 94-103.
      Wilga M.S., Buliński M., Fałtynowicz W., Błażuk J., Sikora A., Ciechanowski M. 1999. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.
      Winiecki A., Chylarecki P. 2001. Rybitwa białoczelna Sterna albifrons Pallas, 1764. W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa, s. 219-223.
      Zielińska M. 2004. Piaskowiec Calidris alba. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 57-60.
      Zielińska M. 2004. Rybitwa wielkodzioba Sterna caspia. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 179-181.
      Zielińska M. 2004. Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 151-155.
      Zielińska M. 2004. Kokoszka Gallinula chloropus. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 302-305.
      Zielińska M. 2004. Kszyk Gallinago gallinago. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 85-89.
      Zielińska M. 2004. Kulik mniejszy Numenius phaeopus. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 108-111.
      Zielińska M., Zieliński P. 2004. Żwirownia Skoki. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 392-394.
      Zieliński P. 2004. Mewa siodłata Larus marinus. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 175-178.
      Zieliński P. 2004. Nur czarnoszyi Gavia arctica. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 31-34.
      Zieliński P. 2004. Nur rdzawoszyi Gavia stellata. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 27-30.
      Zieliński P. 2004. Błota Rakutowskie. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa, s. 388-391.
      Zieliński P. 2004. Brodziec śniady Tringa erythropus. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 117-120.
      Zieliński P. 2004. Derkacz Crex crex. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 7. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 298-301.

Original publications

      Bałdyga T., Wieloch M., Czyż S. 2003. Drugi lęg mieszany łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus i łabędzia niemego C. olor w Polsce. Not. orn. 44, 4: 270-273.
      Baszanowski P., Sikora A., Chylarecki P. 1993. Sieweczka morska (Charadrius alexandrinus) nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Polski. Not. orn. 34, 2: 376-378.
      Bednorz J., Kania W. 1973. Obserwacja kobczyków (Falco vespertinus) na Wybrzeżu w roku 1972. Not. orn. 14, 1-2: 43.
      Brewka B., Meissner W., Sikora A., Skakuj M. 1985. Kolejna obserwacja świergotka szponiastego Anthus novaeseelandiae w Polsce. Not. orn. 26: 223-227.
      Brewka B., Meissner W., Sikora A., Skakuj M. 1988. Kolejne stwierdzenia pliszki cytrynowej (Motacilla citreola) i cechy identyfikacyjne tego gatunku. Not. orn. 29, 2-3: 212-219.
      Busse P., Gromadzki M. 1962. Przyczynek do znajomości ekologii mew (Laridae) Zatoki Gdańskiej. Not. orn. 3, 2: 13-18.
      Busse P., Gromadzki M., Szulc B. 1963. Obserwacje przelotu jesiennego ptaków w roku 1960 w Górkach Wschodnich koło Gdańska. Acta orn. 7, 10: 305-335.
      Busse P., Kania W. 1970. Akcja Bałtycka 1961-1967. Metody pracy. Acta orn. 12, 7: 231-267.
      Busse P., Kania W. 1977. Metoda ilościowej oceny rozmieszczenia obrączkowanych ptaków na podstawie rozkładu wiadomości powrotnych. Not. orn. 18: 79-93.
      Busse P., Kania W. 1980. Field methods in bird migration studies and ways of publishing the results. Acta orn. 17, 2: 25-36.
      Busse P., Kania W. 1989. The error resistant bird name code for ringing purposes. The Ring 138-139: 169-178.
      Cenian Z., Sikora A. 1995. Liczebność, rozmieszczenie i efektywność lęgów bociana białego (Ciconia ciconia) w północnych rejonach Warmii w roku 1994. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 6: 39-56.
      Cenian Z., Sikora A. 1997. Jesienna wędrówka bekasika Lymnocryptes minimus w północno-zachodniej Warmii i na Pobrzeżu Gdańskim w roku 1996. Not. orn. 38, 3: 215-222.
      Cenian Z., Sikora A. 2003. Awifauna doliny rzeki Pasłęki. Not. orn. 44, 3: 161-177.
      Chylarecki P. 1988. Gąsiorki (Lanius collurio) z białym lusterkiem na skrzydle. Not. orn. 29, 3-4: 219-221.
      Chylarecki P. 1991. Red-backed Shrikes with white primary patches. Brit. Birds 84: 69-71.
      Chylarecki P. 1993. Identification of argentatus Herring Gull. Birding World 6: 166-167.
      Chylarecki P. 1999. Pliszka cytrynowa Motacilla citreola nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Mazowsza. Kulon 4: 82-83.
      Chylarecki P. 1999. Pierwsza obserwacja skowrończyka krótkopalcowego Calandrella brachybactyla na obszarze Nizin Mazowiecko-Podlaskich. Kulon 4: 84.
      Chylarecki P. 1999. Is the Ringed Plover Charadrius hiaticula going extinct in Central Europe? WSG Bulletin 88: 6.
      Chylarecki P. 2000. Letnia obserwacja górniczka Eremophila alpestris na Podlasiu. Not. orn. 41: 89.
      Chylarecki P. 2001. Egg reduction - some answers. WSG Bulletin 94: 21-22.
      Chylarecki P. 2001. Program monitoringu ptaków wykazuje walory polskiego rolnictwa. Kraska 6, 1: 16-18.
      Chylarecki P., Ehrnsberger R., Dabert J. 1992. Ein neuer Fund von Eskimo-Brachvogeln Numenius borealis (Forster, 1772) in der Bundesrepublik Deutschland. Osnabrucker naturwiss. Mitt. 18: 103-108.
      Chylarecki P., Kania W. 1992. Research on waders at the Pyasina Mouth, western Taymyr in 1991. WSG Bulletin 64: 11-12.
      Chylarecki P., Kania W. 1992. Polygyny and polyandry in the mating system of the Little Stint Calidris minuta. WSG Bulletin 64: 12.
      Chylarecki P., Kuczyński L., Vogrin M., Tryjanowski P. 1997. Geographic variation in egg measurements of Lapwing Vanellus vanellus. Acta orn. 32, 2: 137-95.
      Chylarecki P., Sikora A. 1990. Sexual differences in biometrics and moult of Grey Plovers breeding in Western Siberia. WSG Bulletin 59: 7.
      Chylarecki P., Sikora A., Baszanowski P. 1993. First breeding record of Kentish Plover in Poland. The WSG Kentish Plover Project Newsletter 2: 7-8.
      Chylarecki P., Sachanowicz K., Goławski A. 2000. Nalot rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus w środkowo-wschodniej Polsce w roku 1996. Kulon 5, 1: 92-96.
      Chylarecki P., Winiecki A., Wypychowski K. 1992. Awifauna lęgowa doliny Warty na odcinku Uniejów-Spławie. Prace Zakł. Biol. Ekol. Ptaków UAM 1: 7-55.
      Czapulak A., Wieloch M. 1991. The breeding ecology of the Mute swan Cygnus olor in Poland - preliminary report. Wildfowl suppl.1: 161-166.
      Czerniczko I.I., Gromadzki M., Diadiczeva E.A., Grinczenko A.B. 1998. Letnie-osiennje skoplenija i migracii kulikow na wostocznom pobiereze Bajdaratskoj Guby. Branta 1, 1: 79-91.
      Czyżak M. 2001. Edredon Somateria mollissima - nowym gatunkiem lęgowym dla Polski. Not. orn. 42, 1: 63.
      Gębski P., Pióro C., Pióro K., Golec B., Zieliński P. 2004. Trzecie stwierdzenie burzyka żółtodziobego Calonectris diomedea w Polsce. Not. orn. 45: 265-268.
      Gromadzka J. 1980. Food composition and food consumption of the Rook, Corvus frugilegus in agrocenoses in Poland. Acta orn. 17: 227-255.
      Gromadzka J. 1981. South-eastern autumn migration of dunlin Calidris alpina from the Baltic areas. WSG Bulletin 33: 4-5.
      Gromadzka J. 1983. Rozmieszczenie lęgowisk i liczebność biegusa zmiennego (Calidris alpina schinzii) na południowym wybrzeżu Bałtyku. Not. orn. 24, 1-2: 31-36.
      Gromadzka J. 1985. Further observations on the wing plumage of Dunlins. WSG Bulletin 44: 32-33.
      Gromadzka J. 1986. Primary moult of adult Dunlin Calidris alpina of different age during autumn migration. Var Fagelv. suppl.11: 51-56.
      Gromadzka J. 1987. New ideas about Dunlin migration. WSG Bulletin 51: 21.
      Gromadzka J. 1987. Migration of waders in Central Europe. Sitta 1, 2: 97-115.
      Gromadzka J. 1988. Long-term number fluctuations of Curlew Sandpiper on southern Baltic. WSG Bulletin 54: 16.
      Gromadzka J. 1989. Breeding and wintering areas of Dunlin migrating throuth southern Baltic. Ornis Scand. 20: 132-144.
      Gromadzka J. 1989. Wader migration along the Baltic coast of Poland. BTO News 162: 6-7.
      Gromadzka J. 1990. Migration of waders between the Baltic and the Mediterranean. WSG Bulletin 59: 9.
      Gromadzka J. 1992. Similarities and differences from year to year in autumn migration of Dunlin at Polish coast. WSG Bulletin 64: 9-10.
      Gromadzka J. 1992. Knot on the Polish Baltic coast. WSG Bulletin 64, suppl.: 161-166.
      Gromadzka J. 1992. General pattern of Dunlin migration seen from different parts of Europe. WSG Bulletin 65: 15.
      Gromadzka J. 1992. Breeding conditions for waders in the tundras of the USSR in 1989. WSG Bulletin 64: 51-54.
      Gromadzka J. 1998. Wader ringing at the Vistula mouth (Baltic coast, Poland) - a summary of the long-term studies. The Ring 20, 1-2: 5-20.
      Gromadzka J., Gromadzki M. 1978. Skład pokarmu piskląt szpaka, Sturnus vulgaris na Żuławach Wiślanych. Acta orn. 16: 335-364.
      Gromadzka J., Gromadzki M. 1983. Changes in wader numbers at the Gulf of Gdańsk during the autumn migrations. Ornis Fennica suppl.3: 56-58.
      Gromadzka J., Gromadzki M. 1997. Damage made by Cormorants Phalacrocorax carbo in Europe: preliminary summary of questionaire answers. Ekol. pol. 45, 1: 285-286.
      Gromadzka J., Luniak M. 1978. Pokarm piskląt szpaka Sturnus vulgaris w Warszawie. Acta orn. 16: 275-285.
      Gromadzka J., Przystupa B. 1984. Problems with the ageing of Dunlins in autumn. WSG Bulletin 41: 19-20.
      Gromadzka J., Serra L. 1998. Differential migration of juvenile and adult Grey Plovers Pluvialis squatarola at the Vistula River, Poland. Ornis Fennica 75: 193-199.
      Gromadzki M. 1960. Obrączkowanie ptaków dorosłych w skrzynkach lęgowych. Biul. orn. 1, 3: 5-8.
      Gromadzki M. 1960. Skład pokarmu sów. Biul. orn. 1, 1: 10-13.
      Gromadzki M. 1960. Pojniki dla ptaków. Biul. orn. 1, 2: 12-14.
      Gromadzki M. 1961. Gniazda naszych ptaków. Grubodziób Coccothraustes coccothraustes (L.) i gil Pyrrhula pyrrhula (L.). Not. orn. 2, 1: 8.
      Gromadzki M. 1961. Drozd białobrwisty, Turdus sibiricus Pall., gatunkiem należącym do naszej fauny. Not. orn. 2, 4: 39-40.
      Gromadzki M. 1964. Wyniki obrączkowania ptaków w Polsce. Rodzina Turdidae. Acta orn. 8, 3: 97-123.
      Gromadzki M. 1965. Larus hyperboreus Gunn. - mewa blada?. Acta orn. 9, 3: 8.
      Gromadzki M. 1966. Variability of egg-size of some species of the forest birds. Ekol. pol. 14, 4: 99-109.
      Gromadzki M. 1969. Composition of food of the Starling, Sturnus vulgaris L., in agrocoenoses. Ekol. pol. A 17, 16: 287-311.
      Gromadzki M. 1970. Breeding communities of birds in mid-field afforesred area. Ekol. pol. A 18, 14: 307-350.
      Gromadzki M. 1978. Abundance of the Starling Sturnus vulgaris L. in the breeding season in the vicinity of Gdańsk. Acta orn. 16: 325-334.
      Gromadzki M. 1979. Food requirement and effect of Starling Sturnus vulgaris on agriculture in Żuławy Wiślane. Acta orn. 16: 467-492.
      Gromadzki M. 1980. Reproduction of the Starling, Sturnus vulgaris in Żuławy Wiślane. Acta orn. 17: 195-226.
      Gromadzki M. 1980. Dynamika liczebności i siedliska żerowania szpaka, Sturnus vulgaris na Żuławach Wiślanych. Acta orn. 17: 257-270.
      Gromadzki M., Trojan P. 1971. Estimation of population density in Microtus arvalis (Pall.) by three different methods. Ann. zool. fenn. 8: 54-59.
      Gromadzki M., Kania W. 1973. Bird-ringing results in Poland. Migrations of the Starlings, Sturnus vulgaris L. Acta orn.
     
Gromadzki M., Kania W. 1976. Bird ringing results in Poland. Migration of Starlings, Sturnus vulgaris L. Acta orn. 15, 5: 279-321.
      Gromadzki M., Wieloch M. 1983. Distribution and number of the Greylag goose Anser anser in Poland in the years 1977-1979. Acta orn. 19, 155: 178.
      Gromadzki M., Wieloch M. 1983. The distribution and number of the Greylag goose Anser anser in Poland. Ornis Fennica suppl.3: 71-72.
      Janiszewski T., Kuczyński L., Wypychowski K., Chylarecki P., Winiecki A. 1992. Wyniki wstępnych badań nad awifauną lęgową terenów zbiornika zaporowego Jeziorsko. Prace Zakł. Biol. Ekol. Ptaków UAM 1: 93-104.
      Kania W. 1970. Rzepołuch (Carduelis flavirostris). Not. orn. 11, 1-4: 46.
      Kania W. 1970. Mewa trójpalczasta (Rissa tridactyla). Not. orn. 11, 1-4: 41 .
      Kania W. 1970. Schwytanie trznadelka (Emberiza pusilla) i trznadla czubatego (Emberiza rustica) na Mierzei Wiślanej. Not. orn. 11, 1-4: 36-37.
      Kania W. 1971. Obserwacja poświerki szponiastej (Calcarius lapponicus). Not. orn. 12, 3-4: 78.
      Kania W. 1973. Obserwacja krzyżodzioba dwupręgowego (Loxia leucoptera) na Wybrzeżu w roku 1972. Not. orn. 14, 1-2: 44.
      Kania W. 1974. Gnieżdżenie się wąsatki (Panurus biarmicus) koło Gdańska. Not. orn. 15, 3-4: 130-131.
      Kania W. 1974. Obserwacja biegusa morskiego (Calidris maritima) koło Gdańska. Not. orn. 15, 3-4: 130.
      Kania W. 1979. Wiosenne stwierdzenie świstunki złotawej (Phylloscopus proregulus) na Mierzei Wiślanej. Not. orn. 20, 1-4: 63-64.
      Kania W. 1981. The autumn migration of the chaffinch Fringilla coelebs over the Baltic coasts in Poland. Acta orn. 18, 7: 375-418.
      Kania W. 1982. Probability method of ageing of the passerine nestlings and its usage in breeding phenology investigations. The Ring 110: 1-7.
      Kania W. 1983. Preliminary remarks on the migration of North European Goldcrests Regulus regulus. Ornis Fennica suppl.3: 29-30.
      Kania W. 1983. Probabilistyczna metoda określania wieku piskląt ptaków wróblowatych i jej zastosowanie w badaniach fenologii rozrodu szpaka (Sturnus vulgaris). Not. orn. 24: 46-68.
      Kania W. 1983. Dzienne badania nocowania ptaków w skrzynkach lęgowych. Not. orn. 24, 1-2: 69-72.
      Kania W. 1985. Wyniki obrączkowania ptaków w Polsce. Wędrówki bocianów białych Ciconia ciconia. Acta orn. 21: 1-41.
      Kania W. 1986. Migration of Polish White Storks Ciconia ciconia. Var Fagelv. Suppl.11: 79.
      Kania W. 1988. Uzupełnienie materiałów do awifauny lęgowej Pojezierza Iławskiego. Not. orn. 28: 104-105.
      Kania W. 1989. Brood desertion by great tits Parus major caught at the nest. Acta orn. 25: 77-105.
      Kania W. 1990. The primary moult of breeding Dunlin Calidris alpina in the central Taymyr in 1989. WSG Bulletin 60: 17-19.
      Kania W. 1992. Safety of catching adult European birds at the nest. Ringers's opinions. The Ring 14: 5-50.
      Kania W. 1994. Breeding phenology of Parus major in Poland, 1931-1993: data from ringing shedules and nestling ageing method. J. Orn. 135: 11.
      Kania W. 1994. Safety of catching adult waders at the nest - a request for data for the wader field methods manual. WSG Bulletin 72: 20-21.
      Kania W. 1996. Safety of catching adult British birds at the nest. Ringers' Bulletin 9, 4: 24-27.
      Kania W. 2001. Errors in experimental readings of White Stork ring number by binoculars. EURING Newsletter 3: 48-53.
      Kania W. 2002. Określanie wieku piskląt bogatki Parus major metodą probabistyczną na podstawie stopnia rozwoju upierzenia. Not. orn. 42, 2: 117-138.
      Kania W. 2004. Observer error in measurements of nestling wing lenght in small passerines. The Ring 26, 2: 79-87.
      Kania W., Busse P. 1987. An analysis of the recovery distribution on finding probabilities. Acta orn. 23: 121-128.
Kania W. 1988. Investigations of the white stork Ciconia ciconia hatching phenology based on bill measurements of nestlings. The Ring 134-135: 13-19.
      Kania W., Przybysz J. 1970. Perkoz rogaty (Podiceps auritus). Not. orn. 11, 1-4: 41-42.
      Keller M., Chylarecki P., Nowicki W. 2000. Ornitologiczna waloryzacja międzywala Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Narwi. Dokumentacja Geograficzna 19: 119-131.
      Kopiec-Mokwa K. 1999. Dates of migration waves - a coincidence or an effect of biologically based mechanism? Improvement of the method of analysing the seasonal migration dynamics. The Ring 21, 2: 133-144.
      Kube J., Rosner H.-U., Behmann H., Brenning U., Gromadzka J. 1994. Der Zug des Alpenstrandlaufer (Calidris alpina) an der sudlichen Ostseekuste und im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer im Sommer und Herbst 1991. Corax 15, Sonderheft 2: 73-82.
      Laubek B., Nilsson L., Wieloch M., Koffijberg K., Sudfeldt C., Follestad A. 1999. Distribution, numbers and habitat choice of the NW European Whooper Swan Cygnus cygnus population. Result of an international census in January 1995. Vogelwelt 120: 141-154.
      Meissner W., Sikora A. 1993. Zimowanie edredona (Somateria mollissima) na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1984/1985 - 1986/1987. Not. orn. 34: 81-85.
      Meissner W., Sikora A. 1995. Wiosenna i jesienna migracja siewkowców (Charadrii) na Półwyspie Helskim. Not. orn. 36: 205-239.
      Meissner W., Sikora A. 1996. Występowanie szablodzioba (Recurvirostra avocetta) w Polsce. Not. orn. 37, 102: 71-81.
      Meissner W., Sikora A., Skakuj M. 1989. Pierwsze stwierdzenie brodźca piegowatego (Tringa melanoleuca) w Polsce. Not. orn. 30, 3-4: 91-93.
      Mellin M., Mirowska-Ibron I., Gromadzka J., Krupa R. 1997. Recent development of the Cormorant breeding population in north-eastern Poland. Ric. Biol. Selvaggina 26, Suppl.: 89-95.
      Mikusiński G., Gromadzki M., Chylarecki P. 2001. Woodpeckers as indicators of forest bird diversity. Conservation Biology 15: 208-217.
      Mokwa T., Sikora A. 1999. Zimowanie bernikli kanadyjskiej Branta canadensis na Żuławach pod Elblągiem. Not. orn. 40, 1-2: 51-60.
      Neubauer G., Faber M., Zagalska-Neubauer M. 2005. Występowanie mewy srebrzystej Larus argentatus, mewy białogłowej L. cachinnans i mewy romańskiej L. michachellis w środkowej Polsce w cyklu rocznym. Not. Orn. 46, 2: 61-76.
      Pinowski J., Mackowicz R., Wieloch M. 1970. Biomass production by House Sparrow (Passer d. domesticus L.) and Tree Sparrow (Passer m. montanus L.) populations in Poland. Ekol. pol. 18: 465-501.
      Pinowski J., Mackowicz R., Wieloch M. 1971. Produkcja biomasy populacji wróbla domowego (Passer d. domesticus L.) i mazurka (Passer m. montanus L.) w różnych strefach klimatycznych Polski. Zesz. nauk. IE PAN 4: 37-38.
      Przybysz J., Mellin M., Mirowska-Ibron I., Przybysz A., Gromadzka J. 1997. Recent development of the Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis population in Poland. Ekol. pol. 45, 1: 111-115.
      Przystupa B. 1987. Invertebrate food available for waders at Vistula mouth during autumn migration. WSG Bulletin 51: 29.
      Przystupa B. 1987. Fat reserves in the Dunlin during autumn migration at Vistula Mouth, preliminary result. WSG Bulletin 51: 29.
      Sachanowicz K., Domański W., Chylarecki P. 1996. Pierwsze obserwacje pliszki cytrynowej (Motacilla citreola) na Nizinie Mazowieckiej i Południowopodlaskiej. Kulon 1: 51.
      Schekkerman H., Nehls G., Hotker H., Tomkovicz P.S., Kania W., Chylarecki P., Soloviev M., van Roomen M. 1998. Growth of Little Stint Calidris minuta chicks on the Taimyr Peninsula, Siberia. Bird Study 45: 77-84.
      Schaub M., Kania W., Koeppen U. 2005. Variation of primary production during winter induces synchrony in survival rates in migratory white storks Ciconia ciconia. J. of Animal Ecol. 74: 656-666.
      Sikora A. 1986. Kolejne stwierdzenie siewki azjatyckiej (Pluvialis dominica) w Polsce. Not. orn. 27, 1-2: 97-98.
      Sikora A. 1991. Przelot poświerki (Calcarius lapponicus) przez Półwysep Helski. Not. orn. 32, 1-2: 136-139.
      Sikora A. 1992. A field work with Dippers in northern Poland. Cinclus Scand. 5: 19-22.
      Sikora A. 1992. Gnieżdżenie się pliszki górskiej (Motacilla cinerea) w północno-wschodniej Polsce. Not. orn. 33, 1-2: 145-149.
      Sikora A. 1992. Lęgi żołny (Merops apiaster) na północy Polski. Not. orn. 33, 3-4: 323-324.
      Sikora A. 1993. Występowanie skandynawskiego podgatunku pluszcza (Cinclus cinclus scandinavicus) w Polsce. Not. orn. 34: 213-230.
      Sikora A. 1993. Rozmieszczenie i liczebność ptaków wodnych obserwowanych zimą na morzu między Gdynią a Helem. Not. orn. 34: 131-140.
      Sikora A. 1994. Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) - nowym gatunkiem lęgowym na Pomorzu. Not. orn. 35, 1-2: 179-180.
      Sikora A. 1994. Dalekodystansowy przelot środkowoeuropejskiego podgatunku pluszcza (Cinclus c. aquaticus) i jego mieszany z podgatunkiem skandynawskim (C.C.cinclus) na północy Polski. Not. orn. 35: 182-185.
      Sikora A. 1994. Wiosenny przelot pliszki żółtej (Motacilla flava) nad Zatoką Gdańską. Not. orn. 35, 3-4: 309-312.
      Sikora A. 1995. Lęg mieszany łabedzia krzykliwego (Cygnus cygnus) i łabedzia niemego (Cygnus olor) na Suwalszczyznie. Not. orn. 36: 368-370.
      Sikora A. 1995. Results of ringing and catching of Dippers (C. c. cinclus) in northern Poland 1992/93 - 1994/95. Cinclus Scand. 8: 13-17.
      Sikora A. 1996. Ekologia rozrodu szlachara (Mergus serrator) na Pojezierzu Kaszubskim. Not. orn. 37, 1-2: 5-24.
      Sikora A. 1996. Zimowanie pliszki górskiej (Motacilla cinerea) na północy Polski. Not. orn. 37, 1-2: 154-156.
      Sikora A. 1996. Niezwykła kolonia gawrona (Corvus frugilegus) na wyspie jeziora Gaładuś. Not. orn. 37, 1-2: 152-153.
      Sikora A. 1996. O częstości zimowania mewy żółtonogiej (Larus fuscus) w Polsce. Not. orn. 37, 1-2: 338-342.
      Sikora A. 1997. Pierwsze stwierdzenie białorzytki pstrej (Oenanthe pleschanka) w Polsce. Not. orn. 37, 1-2: 321-323.
      Sikora A. 1997. Walory ornitologiczne jeziora Wdzydze ze szczególnym uwzględnieniem szlachara Mergus serrator. Zagrożenia i propozycje ochrony. Przegląd Przyr. 8, 3: 97-103.
      Sikora A. 1998. Pierwsze stwierdzenie biegusa białorzytnego Calidris fuscicollis w Polsce. Not. orn. 39: 262-265.
      Sikora A. 2000. Pierwsze stwierdzenie "bernikli czarnej" Branta bernicla nigricans w Polsce. Taksonomia i identyfikacja podgatunków bernikli obrożnej. Not. orn. 41: 149-158.
      Sikora A. 2001. Gniazdowanie czeczotki Carduelis flammea na polskim Wybrzeżu Bałtyku. Not. orn. 42, 2: 73-146.
      Sikora A. 2001. Występowanie mewy bladej Larus hyperboreus w Polsce. Not. orn. 42, 1: 37-49.
      Sikora A. 2004. Przypadek wyjątkowej tolerancji sąsiedzkiej włochatki Aegolius funereus i dzięcioła czarnego Dryocopus martius na Pomorzu Gdańskim. Not. orn. 45, 1: 61-63.
      Sikora A. 2005. Catching Jack Snipe with dip-nets in the non-breeding season. WSG Bulletin 108: 70-75.
      Sikora A., Cenian Z., Mokwa T., Półtorak W. 1992. Kolejny lęg mewy żółtonogiej (Larus fuscus) w Polsce. Not. orn. 33, 1-2: 167-168.
      Sikora A., Cenian Z. 1996. Nalot kobczyka (Falco vespertinus) na Pobrzeżu Gdańskim jesienią 1996 roku. Not. orn. 37, 1-2: 329-333.
      Sikora A., Cenian Z. 1996. Nalot włochatki (Aegolius funereus) w wybranych rejonach północnej Polski w 1996 roku. Not. orn. 37, 1-2: 333-337.
      Sikora A., Gromadzki M., Półtorak W. 2004. Awifauna Bielawskich Błot. Not. orn. 45, 1: 1-11.
      Sikora A., Kieliński T., Półtorak W. 1993. Pierwsze stwierdzenie burzyka szarego (Puffinus griseus) w Polsce. Not. orn. 34: 271-272.
      Sikora A., Maniakowski M. 2000. Zimowanie bekasika Lymnocryptes minimus w północnej i środkowej Polsce. Not. orn. 41: 225-238.
      Sikora A., Meissner W. 1992. The spring migration of waders in Jastarnia, Gdańsk-Bay, Poland. WSG Bulletin 66: 63-65.
      Sikora A., Meissner W., Skakuj M. 1994. Rzadkie ptaki obserwowane nad Zatoką Gdańską w latach 1983-1989. Not. orn. 35: 207-243.
      Sikora A., Półtorak W., Ziółkowski M. 1994. Nalot mew trójpalczastych (Rissa tridactyla) w Polsce zimą 1993 roku. Not. orn. 35, 1-2: 127-138.
      Sikora A., Półtorak W., Kopiec K. 1998. Białorzytka pustynna Oenanthe deserti - nowy gatunek dla awifauny Polski. Not. orn. 39, 3: 177-180.
      Sikora A., Zieliński P. 2000. Jesienna wędrówka płatkonoga szydłodziobego Phalaropus lobatus przy ujściu Wisły w latach 1983-2000. Not. orn. 41, 4: 273-282.
      Sikora A., Zieliński P. 2004. Zagrożone i nieliczne ptaki lęgowe Niecki Skaliskiej na Mazurach. Not. orn. 45: 115-119.
      Sikora A., Ryś A. 2004. Rozmieszczenie, liczebność i siedliska dzięcioła białogrzbietego Dendrocopos leucotos na Warmii i Mazurach. Not. orn. 45: 253-262.
      Szostakowski J. 1989. Dynamika jesiennego przelotu i wieloletnia dynamika liczebności trzcinniczków (Acrocephalus scirpaceus) chwytanych w czasie jesiennej wędrówki na polskim wybrzeżu Bałtyku. Not. orn. 30, 1-2: 3-19.
      Tulp I., Schekkerman H., Chylarecki P., Tomkovich P., Soloviev M., Bruinzeel L., van Dijk K., Hilden O., Hotker H., Kania W., van Roomen M., Sikora A., Summers R. 2002. Body mass patterns of Little Stints at different latitudes during incubation and chick-rearing. Ibis 144: 122-134.
      Wieloch M. 1975. Food od nestlings House Sparrow, Passer domesticus L. and Tree Sparrow, Passer montanus L. in agrocoenoses. Pol. ecol. Stud. 1: 227-242.
      Wieloch M. 1984. Numbers and distribution of the mute swan Cygnus olor in Poland against the situation of this species in Europe. Acta orn. 20: 187-240.
      Wieloch M. 1985. Ponowne gnieżdżenie się rybitwy popielatej (Sterna paradisaea) w ujściu Wisły Przekopu. Not. orn. 26: 230-232.
      Wieloch M. 1985. Rozróżnianie piskląt i ptaków w upierzeniu juvenalnym rybitwy zwyczajnej (Sterna hirundo) i rybitwy popielatej (Sterna paradisea). Not. orn. 26, 3-4: 197-200.
      Wieloch M. 1986. Colony of terns at th mouth of the Vistula river and problems of their protection. Var Fagelv. suppl., 11: 239-240.
      Wieloch M. 1990. Akcja zimowego liczenia łabędzi (Cygnus cygnus, C. columbianus). Not. orn. 31, 1-4: 138-140.
      Wieloch M. 1991. Population trends of the Mute Swan Cygnus olor in the Palearctic. Wildfowl suppl.1: 22-23.
      Wieloch M. 1994. The wintering of the Mute Swan in Poland. Proceedings of the Baltic Birds 7 Conference on the Study and Conservation of the Birds of the Baltic Region. 1994; 112 p.
      Wieloch M. 1999. Changes in the number of Ferruginous Duck Aythya nyroca in Poland. Vogelwelt 120, Suppl.: 305-306.
      Wieloch M., Czapulak A. 1988. O polskiej odmianie (immutabilis) łabędzia niemego (Cygnus olor). Not. orn. 29, 1-2: 43-52.
      Wieloch M., Czapulak A. 1991. Cygnus olor immutabilis in Poland. Wildfowl suppl.1: 304-309.
      Wieloch M., Fryska A. 1975. Biomass production and energy requirements in population of the House Sparrow (Passer domesticus L.) and Tree Sparrow (Passer domesticus L.) during the breeding season. Pol. ecol. Stud. 1: 243-252.
      Wieloch M., Strawiński S. 1972. Charakterystyka populacji Passer domesticus L. i Passer montanus L. jako podłoże do badań aktywności. Zesz. nauk. IE PAN 5: 329-340.
      Zagalska-Neubauer M. 2004. Wzrost liczebności mew z kompleksu mewy srebrzystej Larus argentatus w Wielkopolsce w latach 1990-2001. Not. orn. 45: 159-168.
      Zielińska M. 2004. Lęgowe ptaki wodno-błotne rezerwatu przyrody Ptasi Raj przy ujściu Wisły Śmiałej w latach 1996-2001. Chrońmy Przyr. Ojcz. 60, 5: 30-40.
      Zielińska M., Zieliński P. 2001. Pierwsza obserwacja perkoza grubodziobego Podilymbus podiceps w Polsce. Not. orn. 42, 2: 141-143.
      Zieliński M. 1992. Egyptian Plover in Poland in October-November 1991. Dutch Birding 14: 99.
      Zieliński M. 1992. Obserwacja pijawnika (Pluvianus aegyptius) w Polsce. Not. orn. 33, 3-4: 319-321.
      Zieliński M., Studziński S. 1996. Awifauna Błot Rakutowskich pod Włocławkiem. Not. orn. 37, 3-4: 259-300.
      Zieliński M., Studziński S., Zieliński P. 1992. Pelikan kędzierzawy (Pelecanus crispus) nowym gatunkiem dla awifauny Polski. Not. orn. 33 , 3-4: 317-318.
      Zieliński P., Czyżak M. 2000. Pierwsza obserwacja dzierzby śródziemnomorskiej Lanius meridionalis meridionalis w Polsce. Problemy taksonomiczne oraz identyfikacja. Not. orn. 41: 166-171.
      Zieliński P., Mokwa T., Król J., Malczyk P., Nowak D., Górecki D., Włodarczak A. 2001. Biegus tundrowy Calidris pusilla nowym gatunkiem dla Polski. Problemy identyfikacyjne. Not. orn. 42, 4: 275-282.
      Zieliński P., Piotrowski M. 1998. Pierwsze stwierdzenie mewy różowej Rhodostethia rosea w Polsce. Not. orn. 39: 261-262.
      Zieliński P., Piotrowski M. 1999. Obserwacja krogulca krótkonogiego Accipiter brevipes na Kujawach. Not. orn. 40, 1-2: 89-90.
      Zieliński P., Zielińska M. 2002. Pierwsze stwierdzenie turkawki wschodniej Streptopelia orientalis w Polsce. Not. orn. 43, 4: 257-280.

Notes

      Brewka B., Meissner W., Sikora A., Skakuj M. 1987. Sprawozdanie z liczenia ptaków wodnych zimujących na Zatoce Gdańskiej 1985/1986. Not. orn. 28, 1-4: 121-122.
      Busse P., Gromadzki M. 1963. Sprawozdanie z jesiennej Akcji Bałtyckiej 1963. Not. orn. 5, 1: 8-10.
      Busse P., Gromadzki M. 1963. Operation Baltic 1962. The Ring 35: 195-197.
      Busse P., Gromadzki M. 1963. Sprawozdanie z jesiennej Akcji Bałtyckiej 1962. Not. orn. 4, 2: 22.
      Busse P., Gromadzki M. 1964. Operation Baltic 1963. The Ring 38: 8-9.
      Busse P., Gromadzki M. 1965. Operation Baltic Autumn 1964. The Ring 42: 108-109.
      Busse P., Gromadzki M. 1965. Sprawozdanie z jesiennej Akcji Bałtyckiej 1964. Not. orn. 6, 1: 16-18.
      Busse P., Gromadzki M. 1966. Akcja Bałtycka 1960-1964. Sprawozdanie z obrączkowania ptaków. Acta orn. 9, 6: 241-283.
      Busse P., Gromadzki M. 1966. Sprawozdanie z jesiennej Akcji Bałtyckiej 1965. Not. orn. 7, 1-4: 25-28.
      Busse P., Gromadzki M. 1967. Akcja Bałtycka 1966. Sprawozdanie z obrączkowania ptaków. Acta orn. 10, 11: 317-339.
      Busse P., Gromadzki M. 1967. Akcja Bałtycka 1965. Sprawozdanie z obrączkowania ptaków. Acta orn. 10, 10: 291-315.
      Busse P., Gromadzki M. 1968. Die Aktion Baltic (Untersuchungen des Voglzuges an der polnischen Ostseekuste). Orn. Rundbr. Meckl. 8: 7-17.
      Busse P., Gromadzki M. 1969. Akcja Bałtycka 1967. Sprawozdanie z obrączkowania ptaków. Acta orn. 11, 9: 329-354.
      Busse P., Gromadzki M. 1970. Akcja Bałtycka 1968. Sprawozdanie z obrączkowania ptaków. Acta orn. 12, 1: 1-24.
      Busse P., Kania W. 1970. Akcja Bałtycka 1970. Sekcja polska. Sprawozdanie z prac terenowych. Not. orn. 11, 1-4: 52-57.
      Busse P., Kania W. 1971. Operation Baltic 1970. Polish Section. The Ring 68-69: 163-164.
      Busse P., Kania W. 1971. Operation Baltic 1969. Polish Section. The Ring 67: 128-130.
      Busse P., Kania W. 1972. Akcja Bałtycka 1971. Sekcja polska. Sprawozdanie z prac terenowych. Not. orn. 13, 1-2: 32-37.
      Busse P., Kania W. 1972. Uwagi na temat konferencji poświęconej koordynacji i rozwojowi ornitologii amatorskiej w Europie, odbytej w grudniu 1971 w Tring. Not. orn. 13, 1-2: 25-31.
      Busse P., Kania W. 1973. Akcja Bałtycka 1972. Sekcja polska. Sprawozdanie z prac terenowych. Not. orn. 14, 3-4: 79-86.
      Busse P., Kania W. 1973. Operation Baltic 1972. Polish Section. The Ring 76: 60-61.
      Busse P., Kania W. 1973. Operation Baltic 1971. Polish Section. The Ring 74: 1.
      Busse P., Kania W., Petryna A. 1974. Akcja Bałtycka 1973. Sekcja polska. Sprawozdanie z prac terenowych. Not. orn. 15, 1-2: 53-58.
      Busse P., Kania W., Petryna A. 1974. Operation Baltic 1973. Polish Section. The Ring 78: 109-110.
      Chylarecki P. 1993. Wartości przyrodnicze dużych rzek Polski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 49, 4: 14-39.
      Chylarecki P. 1993. New Herring Gull taxonomy. Brit. Birds 86: 316-319.
      Chylarecki P. 1995. [Recenzja] Tucker G.M., Heath M.F., Tomiałojć L. & Grimmett R.F.A. 1994. Birds in Europe: Their Conservation Status. BirdLife International, Cambridge. Birdlife Conservation Series No. 3. ISBN 0-946888-29-9. Not. orn. 36, 1-2: 193-197.
      Chylarecki P. 1997. [Recenzja] del Hoyo J., Elliot J. & Sargatal J. (eds.) 1996. Handbook of the Birds of the World. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Balcelona. 821 pp. Not. orn. 38: 75-78.
      Chylarecki P., Sikora A. 1991. Yellow-legged Gulls in Poland: a comment. Dutch Birding 13: 145-148.
      Gromadzka J. 1978. Obrączkowanie ptaków siewkowatych nad Zatoką Wash w Wielkiej Brytanii. Not. orn. 19, 1-4: 85-87.
      Gromadzka J. 1978. Chwytanie ptaków przy ujściu Wisły w 1977 r. Not. orn. 19, 1-4: 78-80.
      Gromadzka J. 1979. Chwytanie ptaków przy ujściu Wisły w 1978 roku. Not. orn. 20, 1-4: 79-80.
      Gromadzka J. 1981. Results of twenty years of wader ringing at the mouth of Vistula in Poland. WSG Bulletin 32: 23-24.
      Gromadzka J. 1982. 20-letnie obrączkowanie siewek (Charadrii) przy ujściu Wisły. Not. orn. 23, 1-4: 89-92.
      Gromadzka J. 1983. Results of bird ringing in Poland. Migrations of Dunlin Calidris alpina. Acta orn. 19: 113-136.
      Gromadzka J. 1987. Some pecularities of wader migration at the Gulf of Gdańsk, Poland. WSG Bulletin 51: 20.
      Gromadzka J. 1988. Obrączkowanie ptaków siewkowatych (Charadrii) przy ujściu Wisły w latach 1983-1986. Not. orn. 29, 1-2: 91-95.
      Gromadzka J., Gromadzki M., Kania W. 1981. III Konferencja na temat Badań i Ochrony Ptaków Wędrownych w Basenie Bałtyku (The Third Conference on the Study and Conservation of Migratory Birds of the Baltic Basin). Not. orn. 22, 1-2: 84-86.
      Gromadzka J., Król W. 1977. Obrączkowanie ptaków siewkowatych przy ujściu Wisły w 1976 r. Not. orn. 18, 1-2: 72-75.
      Gromadzka J., Łachwicz B. 1979. Numbers of birds ringed and recovered by the Gdańsk Ringing Centre in 1978.
      Gromadzka J., Przystupa B. 1987. Results of wader ringing at the mouth of Vistula (Gulf of Gdańsk, Poland). WSG Bulletin 51: 28.
      Gromadzka J., Zieliński P. 2002. Wader ringing at the Vistula Mouth in years 1999-2000. The Ring 24, 1: 127-130.
      Gromadzki M. 1964. International Ornithological Information Service - The Ring s. B, 1/1963. Przegląd zool. 8, 2: 180-181.
      Gromadzki M. 1965. Bibliografia publikacji opartych na materiałach Akcji Bałtyckiej. Not. orn. 6: 19-20.
      Gromadzki M. 1986. Some problems of wetland protection in northern Poland. Var Fagelv. suppl., 11: 57-60.
      Gromadzki M. 1990. The atlas of breeding birds in Poland in Progress. Bird Census News 3, 1: 20-23.
      Gromadzki M., Hołyński R., Kania W., Nitecki C. 1974. [Recenzja] Klucze do oznaczania kręgowców Polski. Część IV Ptaki - Aves. Opracowanie zbiorowe pod red. Bronislawa Ferensa. PWN, Warszawa-Kraków, 1967-1971. Przegląd zool. 18, 2: 263-269.
      Gromadzki M., Kania W. 1975. W sprawie systemów zapisu wieku u ptaków. Not. orn. 16, 1-4: 22-28.
      Kania W. 1970. Pracownia ornitologiczna Stacji Badawczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Siemionkach. Przegląd zool. 14, 3: 318-322.
      Kania W. 1976. "Operation Baltic" - sen toiminta ja tavoiteet. Lintumies 11: 73-80.
      Kania W. 1979. Stacja Ornitologiczna Ottenby. Not. orn. 20, 104: 80-86.
      Kania W. 1983. System of training and examining candidates for ringers in Poland. The Ring 117: 170-173.
      Kania W. 1995. Safety of catching adult waders at the nest - data still wanted! WSG Bulletin 76: 21.
      Lamentowicz M., Zieliński P., Studziński S. 2003. Problemy regulacji doliny Wisły między Soczewką a Nieszawą na tle walorów awifauny. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59, 1: 73-91.
      Meissner W., Sikora A., Skakuj M. 1989. Sprawozdanie z liczenia ptaków wodnych zimujących na Zatoce Gdańskiej 1987/88. Not. orn. 30, 3-4: 121-123.
      Scherner E.R., Summer-Smith D., Wieloch M. 1972. Bibliography of the genus Passer. Intern. Stud. Sparrow 6: 35-61.
      Wieloch M. 1988. Wrażenia ornitologiczne z pobytu w Danii. Not. orn. 29, 1-2: 97-100.
      Wieloch M. 1998. The status of the Ferruginous Duck in Poland. TWSG News 11: 19-22.

Popular science publications

      Błaszkowska B., Gromadzki M. 1998. Grupy lokalne OTOP. Ptaki 4: 6.
      Chylarecki P. 1989. Punktualizm i gradualizm - wokół pewnej kontrowersji w biologii ewolucyjnej. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki 11: 81-107.
      Chylarecki P. 1996. Podglądanie gniazdujących wróbli (komentarz tłumacza). Świat Nauki 61, 9: 75.
      Chylarecki P., Nowicki W. 1993. Kaskada Dolnej Wisły - wątpliwe dobrodziejstwo. Przyroda Polska 9: 3-4.
      Chylarecki P., Nowicki W. 1993. Droga Wodna Wschód-Zachód. Przyroda Polska 2: 12.
      Chylarecki P., Nowicki W. 1993. Brudna Wisła - czysty interes. Polityka 36: 18.
      Czyżak M. 1997. Dzikie gęsi. Echa Wyspy 16-17, 2-3: 16-17.
      Czyżak M. 1997. Rybitwy na Wyspie. Echa Wyspy 15, 1: 5.
      Czyżak M. 1998. Co w trzcinie kwiczy... Echa Wyspy 19-20, 1-2: 4-6.
      Czyżak M. 1999. Kaczka, która gnieździ się w norach. Echa Wyspy 23, 1: 2-3.
      Czyżak M. 1999. Puszczyki, pójdźki, uszatki... Echa Wyspy 24-26, 2-4: 2-4.
      Czyżak M. 2000. Jaskółki. Echa Wyspy 27-28: 2-3.
      Gromadzka J. 1996. Na wyspie Sobieszewskiej zamieszkały bobry. Echa Wyspy 14, 4: 10-11.
      Gromadzka J. 1996. O ptasich rezerwatach Wyspy Sobieszewskiej. Echa Wyspy 14, 4: 22-23.
      Gromadzka J. 1997. Wędrówki ptaków. Zwierzaki 64, 4: 2-6.
      Gromadzka J., Gromadzki M. 2003. NATURA 2000 Dyrektywa Ptasia - założenia, realizacja, perspektywy. Parki Narodowe 3: 4-11.
      Gromadzki M. 1995. Wpływ przekopu Wisły na awifaunę delty Wisły. Gospodarka Wodna 10: 259-262.
      Gromadzki M. 1997. Nadzieja w sprawie Puszczy Białowieskiej. Ptaki 19, 4: 15.
      Gromadzki M. 1999. Rozwój idei ochrony przyrody w mijającym stuleciu. Łowiec Polski 27, 4: 24-25.
      Gromadzki M., Kania W., Pinowski J. 1973. Obrączkowanie metodą badania życia ptaków. Przyroda Polska 10: 12-14.
      Gromadzki M., Kania W., Pinowski J. 1973. Obrączka wszystko ci powie. Przyroda Polska 10: 16-17.
      Kania W. 1972. Skąd pochodzą strzelane w Polsce gęsi? Łowiec Polski 14-16: 10-11.
      Kania W. 1974. Obrączkowanie różnych gatunków ptaków. Hodowca Gołębi Pocztowych 48, 12: 16-17.
      Kania W. 1976. W locie. Czas 2, 39: 14.
      Kania W. 1982. Jesienne wędrówki ptaków. Przyroda Polska 11: 22-23.
      Kania W. 1985. Wędrówki bocianów. Przyroda Polska 9: 13-14.
      Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów a ich ochrona. Zielone Brygady 82, 4: 78-81.
      Kania W. 1996. List do redakcji - polemika z felietonem "PAN, szmal i cierpienie". Brum 10: 68.
      Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Przyroda Polska 9: 25-26.
      Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów białych a ich ochrona. Ptaki 13, 2: 21-23.
      Kania W. 1996. Obrączkowanie bocianów - jak jest naprawdę. Aura 10: 31.
      Kania W. 2005. Czy ziemskie pole magnetyczne ułatwia zwierzętom orientację w terenie? Świat Nauki 156: 88.
      Wieloch M. 1994. Population trends of the Mute Swan in the Palearctic. Fotografie Draussen 8: 5-15.
      Wieloch M. 1994. Hockerschwane. Fotografie Draussen 25: 11-19.
      Wieloch M. 1995. Zimowanie łabędzi. Zielone Brygady 78, 12: 68-69.
      Wieloch M. 1996. Trzy gatunki łabędzi na Wyspie Sobieszewskiej. Echa Wyspy 13, 3: 27-28.
      Wieloch M. 1997. OTOP przyłączył się do międzynarodowych protestów. Ptaki 19, 4: 16.
      Wieloch M. 2001. Kowalik. Echa Wyspy 31-32, 1-2: 2-3.
      Wieloch M. 2004. Oko w oko z "krzykliwcami". Ptaki 4: 9-10.
      Wieloch M., Gromadzka J. 2001. Polskie ostoje o randze europejskiej. Ptasie Ostoje 2001: 4-5.
      Wieloch M., Gromadzka J. 2001. System ostoi ptaków w Polsce. Ptasie Ostoje 2001: 6-15.
      Zielińska M., Zieliński P. 2002. Sytuacja mewy czarnogłowej w Polsce. Program kolorowego znakowania. Ptaki
      Zieliński P. 1997. "...pierwszy skrzypek łąki". Echa Wyspy 18, 4: 14-15.
      Zieliński P. 1998. Wynik naszego liczenia derkaczy. Ptaki 20: 16.